Moeilijk behandelbare pijn in de osteopathiepraktijk

De oude pijnmodellen zoals de poorttheorie van Melzack en Wall zijn vervangen door nieuwe modellen, waardoor pijn beter te begrijpen is. Pijn is de gewaarwording van een homeostatische stoornis die "labeled-line" doorgegeven worden aan de hersenen. Hoe dit gebeurt wordt in deze bijscholing besproken.
Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat pijn, zeker als deze lang aanwezig is, via een pijn-spoor kan chronisch worden en een "yellow-flag" probleem kan worden. Hierdoor kan pijn niet meer verklaard worden vanuit de somatische afwijking. Er is dan een patroon ontstaan in de neuromatrix van de pijn die om een heel andere aanpak zal vragen.
Tijdens deze nascholing wordt ook ingegaan op de verschillen tussen de soorten pijn: a) neuroceptieve pijn als reactie op schade, b) neurogene pijn of onstekingspijn, c) neuropathische pijn als gevolg van schade aan zenuwweefsel, d) pijn als "yellow flag disease", de vaak onbegrepen pijn. Steeds zal besproken worden hoe deze pijnen het beste te behandelen zijn.
Ook wordt er stilgestaan bij wondgenezing, resoleomics en bindweefselproblematiek.

Breng uw kennis van pijn weer "up-to-date" en leer een aantal vernieuwingen die gebruikt kunnen worden als ondersteuning van de osteopathische behandeling. Bij chronische pijnklachten leert u nieuwe therapie-mogelijkheden.

Accreditatie is goedkeurd door NRO voor 6 punten

Inschrijven mogelijk fia het inschrijfformulier

Publicatie: 28 april 2015