Odile Seebregts (gast docent)

Odile Seebregts, Hasenack & Seebregts, coaching en training, Johan van Oldenbarneveltlaan 22, 3445 AE Woerden

Master Practitioner Coach, creatief therapeute, communicatietrainer en docent bij coachopleidingen

Sinds 2003 werkt Odile Seebregts (1964) als beroepscoach en is ze geregistreerd Master Practitioner Coach. In haar praktijk begeleidt zij zowel privé- als arbeidsgerelateerde vragen. Ze heeft een achtergrond als kreatief therapeute en is eveneens gediplomeerd communicatietrainer. Vanaf 1998 is ze zelfstandig gevestigd professional. Naast het werk in haar praktijk geeft zij trainingen, begeleidt intervisies (o.a. aan gezinsvoogden, technisch directeuren, artsen, coaches en juristen) en schrijft (mee aan) opleidingsboeken.

De rode draad van haar werk gaat over persoonlijke ontwikkeling. Ont-wikkelen, eraf halen wat niet (meer) nodig is en ontdekken wat er aan kwaliteiten en talenten aanwezig is zodat deze ingezet kunnen worden. Hiervoor gebruikt ze een diversiteit aan werkvormen.

Ze werkt veelal met ‘hier en nu’ in interacties. Het gedrag dat ingezet wordt tijdens de begeleiding vertoont veel overeenkomsten met gedrag dat elders ook wordt ingezet. Ze houdt de ander hier op respectvolle wijze een spiegel voor, waardoor er gelijk inzicht en bewustwording ontstaat. Als je hier nieuwsgierig naar kan kijken, kan ruimte ontstaan voor acceptatie van waaruit nieuwe bewegingen mogelijk zijn. In Odiles begeleiding spelen humor en creativiteit eveneens een belangrijke rol.

Voor haar eigen ontwikkeling volgde ze trainingen bij het Itip, deed ze onder andere lichaamswerk bij Ellips en een opleiding aan het Jungiaans Instituut. Momenteel studeert ze psychologie aan de Open Universiteit.

Specifiek voor de osteopathiepraktijk wordt geleerd om te gaan met "interacties" met de patienten van jong tot oud. Interactiekunde is het vermogen je ‘vrij’ te maken tijdens de professionele ontmoeting met de ander, zodat je de keuzes kunt maken die ervoor zorgen dat jouw communicatie bijdraagt aan wederzijdse acceptatie, een duurzame relatie en concrete resultaten.