Nascholing voor acupuncturisten

Sama Advanced Courses creëert de mogelijkheden om inzichten uit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en Functional Medicine (FM) te integreren binnen de acupunctuur praktijk. De complexiteit van veel chronische klachten vraagt immers om een multidisciplinaire benadering.

Sama Advanced Courses biedt nascholingen voor acupuncturisten die zoeken naar verdieping en die hun therapeutische grenzen willen verleggen.

Sama Advanced Courses is een initiatief vanuit Sama “vind gezondheid” waar osteopathie, acupunctuur, fysiotherapie en de inzichten uit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie en Functional Medicine worden geïntegreerd om voor de patiënten een optimale therapie aan te kunnen bieden.

De complexiteit van veel chronische klachten vraagt om een multidisciplinaire benadering. Naast de hands-on therapieën zoals de acupunctuur is hier ook vaak een bijsturing van de fysiologie en biochemie noodzakelijk. Voeding, bewegingsarmoede en chronische stress spelen een belangrijke causale rol.

Daar waar de acupuncturist een holistische benadering heeft van de problematiek, heeft de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en de Functional Medicine (FM) een holistische benadering vanuit de fysiologie/biochemie waarbij een belangrijke rol toegedicht wordt aan de omgevingsfactoren en leefstijl.

Naast verdieping van acupuncturisten willen we met onze cursussen de kennis uit de kPNI en de FM integreren in de acupunctuur praktijk. Daar waar mogelijk kan de acupuncturisten, eventueel in samenwerking met een specialist, de patiënten nog beter behandelen en adviseren.

kPNI en FM  maken gebruik van de meest recente kennis en inzichten uit de biomedische wetenschappen zoals genetica en epigenetica, immunologie, neuro-endocrinologie, gedragswetenschappen en evolutiegeneeskunde. Daar waar dat verantwoord is worden deze inzichten in de praktijk toegepast. Het herstel van de normale functie door gerichte therapie en het wegnemen van oorzakelijke factoren, maakt het mogelijk om complexe chronische ziektebeelden te managen.