Hersenen. Het neuro-endocriene regelsysteem en de stressassen.

De gezondheid en functie van de Hersenen.

Hoe kunnen we de gezondheid en het functioneren van de hersenen beïnvloeden?

De hersenen en centraal zenuwstelsel  met de daarbij behorende stressassen en endocriene systeem speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de homeostase. De belangstelling voor het functioneren van dit systeem is minstens even groot als de belangstelling voor de darmen.

Er is een forse toename van het aantal mensen met hersenziektes en net als bij veel andere gezondheidsproblemen speelt ook hier onze westerse leefstijl een grote rol.

Onderwerp van deze nascholing is dan ook de vraag hoe houden we onze hersenen zo gezond mogelijk en hoe kan ik hier als osteopaat een rol in spelen. Een van de thema’s is de recente ontdekking van een lymfatisch systeem in de hersenen en de manieren waarop de osteopaat hierop kan werken.

Publicatie: 28 april 2015