Erik Schut

Gezondheid en ziekte zijn alleen te begrijpen als het menselijk functioneren op alle niveaus wordt meegenomen. Binnen de klinische Psycho-Neuro-Immunologie, (eigenlijk zou het Psycho-Socio-Neuro-Endocrino-Immunologie moeten heten) komen al die deelgebieden samen en ontstaat en een moderne wetenschappelijke holistische benadering van de mens. Klik hier voor meer informatie over de kPNI

Mijn nieuwsgierigheid in het functioneren van het menselijk lichaam is de rode draad door mijn leven. Waar dat vandaan komt is me niet duidelijk, het was er gewoon en is nog altijd onverminderd aanwezig. Het is deze nieuwsgierigheid die me de afgelopen dertig jaar heeft bezig gehouden,  me heeft geïnspireerd en me naar de vele opleidingen en cursussen heeft gebracht.

De eerste stap was de studie fysiotherapie, die ik in 1985 heb afgerond. Tijdens mij stage op de operatiekamers werd ik ingedeeld bij een anesthesist die een onderzoek aan het doen was naar de effecten van acupunctuur als ondersteuning bij grote operaties. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid en het is deze anesthesist, Dr Ong, geweest die me aanspoorde om acupunctuur en Chinese geneeskunde te gaan studeren. Na in totaal zeven jaar studeren was dit traject afgesloten en dacht ik dat ik alle gezondheidsproblemen wel zou kunnen oplossen. Dit jeugdig optimisme werd al snel gedempt door de weerbarstige praktijk. Als acupuncturist krijg je niet de makkelijkste gevallen en ook al was er vaak (tijdelijke) verbetering, echt chronische klachten oplossen gebeurde zelden. Er zat dus niets anders op dan verder studeren. 

De keuze kwam uit bij de orthomoleculaire geneeskunde / voedingsleer. Hier werd de link gelegd naar de invloed van onze leefstijl, en met name ons voedingspatroon op het ontstaan van ziektes. Toch miste ik hier ook iets, al wist ik nog niet precies wat. Het leek me soms nog te veel symptoom bestrijding. Klachten zouden ontstaan door een tekort aan één of meerdere voedingsstoffen en door deze te geven, zouden alle klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar ja was het maar zo simpel, en natuurlijk werkte ook dit vaak voor de symptomen, maar de problemen echt oplossen bleef moeilijk. Maar misschien wilde ik wel teveel?

Het werd tijd voor iets heel anders, een studie godsdienst- en wetenschapsfilosofie. Terwijl ik in de praktijk de nodige ervaring opdeed bij het behandelen van patiënten werd mijn brein getraind in het kritisch kijken naar de wetenschap en kreeg ik inzicht in de manier waarop mensen de wereld om zich heen verklaren en beschrijven. Ook werd me hier duidelijk hoe ingewikkeld het is om een lijf te hebben en tegelijkertijd dat lijf te zijn.

Na het basisdoctoraal wilde ik me weer met mijn praktijk bezig te gaan houden. Om mijn werk weer een nieuwe impuls te geven en mijn vaardigheden als fysiotherapeut uit te breiden besloot ik om osteopathie te gaan studeren. Tegelijkertijd kwam ik in aanraking met de klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI). Na lang aandringen van een collega ben ik daar gaan luisteren en na me eerste een half uur te hebben geërgerd aan de wel heel hoge ambities van deze discipline werd ik gegrepen door zowel het enthousiasme van de verteller ( Leo Pruimboom) als het geboden perspectief. Het was de plek om al mijn tot dan toe opgedane ervaringen en kennis te integreren in een logisch wetenschappelijk onderbouwd systeem. Om het populair te zeggen: Ik was om.

Na twee jaar bleek het te veel om twee studies goed te volgen en liet ik de osteopathie vallen ( met enig pijn in het hart) om me helemaal te richten op de kPNI. Na de tweejarige basisopleiding orthomoleculair kPNI therapeut heb ik een masterstudie kPNI gedaan in Gerona ( heerlijk regelmatig een weekje naar Spanje ) en nu deze is afgerond ben ik druk bezig met het schrijven van een boek en het toepassen van mijn opgedane kennis in de praktijk.

Mijn therapie leunt sterk op de kPNI. Maar dit is meer een manier van denken dan dat het een specifiek therapeutisch systeem is. We proberen er achter te komen waarom iemand ziek is geworden. Dit betekent dat het niet voldoende is om te weten wat er aan de hand is maar dat ook de waarom vraag gesteld moet worden. Als deze vragen beantwoord zijn kan iedere behandelaar dit met de geëigende middelen oplossen. Omdat steeds duidelijker wordt dat veel klachten te maken hebben met onze leefstijl zal iedere kPNI behandelaar hier veel aandacht aan besteden, maar daarnaast kan de acupuncturist, de fysiotherapeut, de orthomoleculair therapeut, de psycholoog, etc, hier binnen de eigen mogelijkheden therapie aan toevoegen, of wat heel belangrijk is ervoor zorgen dat de patiënt doorverwezen wordt als dat nodig is.

Ik werk in de praktijk samen met fysiotherapeuten, osteopaten en psychologen om de optimale benadeling voor de patiënt te garanderen.

Lees verder: curriculum vitae.