Diabetes type 2

Diabetes type 2 (ouderdomssuiker) is een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid en gezondheidszorg. Diabetes is een aandoening die er langzaam insluipt en voor minstens 80% veroorzaakt wordt door een ongezonde leefstijl. Wat veel mensen nog niet weten is dat deze aandoening te genezen is. 30 dagen andere voeding en beter bewe- gen en de meeste diabetespatie?nten zijn genezen. Vreemd genoeg wordt er geen aandacht besteed aan deze oplossing.

Uit schattingen van het RIVM blijkt dat ongeveer 30% van de mensen bij wie ouderdomssuiker of andere risicofactoren (zoals hoge bloeddruk) wordt geconstateerd, gemotiveerd is om de leefstijl aan te passen. Jammer dat deze groep niet wordt gewezen op deze mogelijkheden.

Aan de slag!

Aan de slag dus! Maar hoe? Wat is de optimale voeding, hoeveel moeten we bewegen? Zijn er nog andere factoren, die een rol spelen? E?n: hoe gaat het u lukken om de goede voornemens ook uit te voeren en vast te houden? Binnen Sama hebben we veel kennis over wat een gezonde leefstijl is en wat de invloed daarvan is op processen in het lichaam. Daarnaast maken we gebruik van een wetenschappelijk gefundeerd programma om u te helpen uw leefstijl blijvend te veranderen. U gaat ervaren dat gezond leven helemaal niet vervelend hoeft te zijn.

Bij SAMA ligt de nadruk op datgene, wat u wel mag. Wij kunnen u helpen met een goed plan van aanpak, zowel persoonlijk als in groepsverband. Gezinsbegeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd?