De vermoeide mens

Vermoeidheid is, naast pijn, een van de meest gehoorde klachten in de praktijk. Waarom zijn we collectief vermoeid? Is het mode, heeft het met de toegenomen sociale druk te maken, werken we te hard, eten we niet goed of is het een combinatie van factoren?  Het is  in ieder geval complex.

Om wat helderheid te creëren gaan we in deze nascholing het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Klachten variërend van een patiënt die moe is tot een patiënt met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom komen in dit postgraduaat aan bod. Naast de fysiologie van de energiehuishouding in het lichaam, wordt aandacht besteed aan de mogelijke oorzaken van vermoeidheid.

Vanuit de osteopathie wordt er ingegaan op de gevolgen van een disfunctie van de hypothalamus- hypofyse bijnier as en het orthosympatische zenuwsysteem. Dit geeft aanleiding tot een slechtere lymfedrainage en de stapeling van toxines in het centraal zenuwstelsel.

De lymfe-afvoer van hersenen en het verwijderen van toxines via het lymfesysteem wordt uitgebreid besproken. Naast de osteopathie heeft ook de multidisciplinaire aanpak met leefstijl, voeding en voedingssupplementen zijn plaats.

Na deze dag heeft de deelnemer voldoende kennis om hiermee te kunnen werken.

Het eerste deel wordt ingevuld door Erik Schut, klinisch Psycho-Neuro-Immunoloog,  orthomoleculair kPNI therapeut, acupuncturist en opgeleid als fysiotherapeut.  Hij zal beginnend vanuit de basale energieproductie met de cursisten gaan kijken naar de manieren waarop dit proces onder druk kan komen te staan en wat vanuit de kPNI mogelijke behandelprotocollen zijn. We zullen zien dat er een probleem in de energieproductie zelf kan bestaan maar dat vermoeidheidsklachten ook kunnen ontstaan door veranderde energie verdeling vaak ten gevolge van een aanwezige ziekte (immuunsysteemactivatie) of aanhoudende stress. 

  • Fysiologie van de energieproductie, rol van stresshormonen, schildklier, citroenzuurcyclus, metabolisme (rol insuline) training en voeding.
  • Energieverdeling bij stress en of activatie van het immuunsysteem.
  • Mitochondriale ziektebeelden.
  • Interventies met voeding, voedingssupplementen en stress management. 

Tijdens het middagprogramma gaat Patrick Rodrigus, arts osteopaat, in op de visie vanuit de osteopathie. Vermoeidheid heeft een duidelijk aangetoonde relatie met stress en het verlies van de homeostase door ontregeling van het autonoom zenuwstelsel. Omdat de drainage van toxische stoffen doorheen het lymfestelsel geregeld wordt door het autonoom zenuwstelsel, is er bij overprikkeling van het autonoom zenuwstelsel hier stoornissen in het transport te verwachten. Stase van de lymfeflow in het perifeer systeem geeft tragere clearing van toxische stoffen vanuit het brein. Er wordt ingegaan op de lymfedrainage van de schedel via het glymphatic systeem en de recent ontdekte lymfebanen in de dura mater. Er worden ook praktijk-technieken aangeleerd die bruikbaar kunnen zijn in de dagelijkse praktijk.

Publicatie: 8 maart 2016