BodyMap - cursus & opleiding

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017

Workshop:  "het ontwikkelingslab van bodymap"  - Het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons steeds gemakkelijker gemaakt.
Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie, tablet en computer.

Schrijven, lezen, kunnen stilzitten enz... vraagt een goede rijping van het zenuwstelsel.Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om hun zenuwstelsel te kunnen ontwikkelen. Want dit gebeurt helaas niet vanzelf.
Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen ontwikkelen. De kennis om de juiste prikkels op de juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.De ontwikkeling van de zintuigen, een vlot lateralisatieproces, de middellijn kunnen overkruisen.. het gebeurt niet altijd vanzelf.

De bijscholingsdag met als titel “het belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen” helpt je om kennis en inzicht te verwerven in de ontwikkelingssituatie van elk kind en staat bol van de efficiënte tips om direct aan de slag te gaan met oefeningen en ook resultaat te zien. In het eerste gedeelte wordt de neurologische en motorische ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht. In deel 2 gaan we praktisch aanleren hoe je spelen, oefenvormen en materialen kan aanbieden in de verschillende ontwikkelingsgebieden.(Meer dan 100 kijkwijzers en nog meer spelvormen worden aangereikt om de kleuters sterk te stimuleren naar schoolrijpheid)

Na deze workshop heb je heel wat bagage om de kleuters vanuit je praktijk elke dag in beweging te zetten. Zowel thuis, als in de klas, als in de gang, als op de speelplaats als op....

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017

Bodymap- SAQ - EEMP opleidingsdag

Dit is een vervolg workshop om te volgen als je het "ontwikkelingslab" gevolgd hebt ( op 21 september of eerder). In deze workshop wordt dieper ingegaan op een aantal vroeg-kind reflexen met een nadruk op de Moro-reflex. Na het zelf ondervinden en het uitvoeren van een screening wordt gestart met een reflex-integratie programma. Dit programma kan je later praktisch toepassen in de praktijk of op school.
Je krijgt ook op speelse manier een aanbod aan opdrachten gelinked aan evenwicht, proprioceptie en visuele vaardigheden.

Op het einde van de dag krijg je een officiele licentie als "bodymap-trainer"

Het is een dag die rustig begint, maar steeds meer actiever wordt. Dus sportieve kledij !

Voor verdere vragen mail naar:  Turn on JavaScript!
Voor extra informatie: www.ontwikkelingslab.be of www.bodymap.be

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die professioneel werkt met kinderen tussen 0 -8 jaar !

Publicatie: 26 juli 2016